فایل های متفرقه

Posted on by

 

سازه های بلند

سازه های بلند ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سازه های بلند بسته هستند


BASE ISOLATTION

BASE ISOLATION ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای BASE ISOLATTION بسته هستند


درباره نرم افزار ربات استراکچرز

درباره نرم افزار ربات استراکچرز Robot Structures ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای درباره نرم افزار ربات استراکچرز بسته هستند


اسکلت پیچ و مهره

اسکلت پیچ و مهره ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اسکلت پیچ و مهره بسته هستند


پدستال

پدستال ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای پدستال بسته هستند


سوپر فریم Super Frame

آشنایی با سیستم مقاومتی سوپر فریم Super Frame ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سوپر فریم Super Frame بسته هستند


برج تبریز با سوپر فریم

برج تبریز با سوپر فریم ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای برج تبریز با سوپر فریم بسته هستند


اتصال مفصلی در سازه های بتنی

اتصال مفصلی در سازه های بتنی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اتصال مفصلی در سازه های بتنی بسته هستند


نظریه اعداد مختلط

دانلود کتاب نظریه اعداد مختلط ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای نظریه اعداد مختلط بسته هستند


اتصالات ساده فولادی

دانلود کتاب عالی اتصالات ساده فولادی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای اتصالات ساده فولادی بسته هستند


تاثیر زلزله بر سازه های زیرزمینی

تاثیر زلزله بر سازه های زیرزمینی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تاثیر زلزله بر سازه های زیرزمینی بسته هستند


طراحی دیافراگم هنگام زلزله

طراحی دیافراگم هنگام زلزله ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی دیافراگم هنگام زلزله بسته هستند


تاثیر تعداد آرماتورها در سختی ستون بتنی

تاثیر تعداد آرماتورها در سختی ستون بتنی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تاثیر تعداد آرماتورها در سختی ستون بتنی بسته هستند


ترسیم نمودار تنش کرنش در اکسل

ترسیم نمودار تنش کرنش در اکسل ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | 1 Comment


دیوارهای میانقاب غیرسازه ای

دیوارهای میانقاب غیرسازه ای ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دیوارهای میانقاب غیرسازه ای بسته هستند


سیستم های پانلی

معرفی سیستم های پانلی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سیستم های پانلی بسته هستند


مراحل ساخت برج های بلند

مراحل ساخت برج های بلند ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای مراحل ساخت برج های بلند بسته هستند


 

کاربرد ورق های FRP

کاربرد ورق های FRP ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای کاربرد ورق های FRP بسته هستند


راهکارهای عملی طراحی شمع ها

راهکارهای عملی طراحی شمع ها ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای راهکارهای عملی طراحی شمع ها بسته هستند


اتصالات شاخه درختی فولادی

سمینار اتصالات شاخه درختی فولادی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اتصالات شاخه درختی فولادی بسته هستند


سازه بتنی پیشتنیده و پس کشیده

سازه بتنی پیشتنیده و پس کشیده ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سازه بتنی پیشتنیده و پس کشیده بسته هستند


کنترل کیفیت جوش

کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی (شاپور طاحونی) ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای کنترل کیفیت جوش بسته هستند


بتن خود متراکم

بتن خود متراکم ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای بتن خود متراکم بسته هستند


 

آیین نامه سازه های سرد نورد شده

آیین نامه سازه های سرد نورد شده ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای آیین نامه سازه های سرد نورد شده بسته هستند


 

اتصالات مفصلی جوشی در سازه فولادی

اتصالات مفصلی جوشی ادامه مطلب …

Posted in فایل های متفرقه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اتصالات مفصلی جوشی در سازه فولادی بسته هستند