نرم افزار

Posted on by

 

 

دانلود آخرین ورژن نرم افزار ETABS 2016 به همراه کرک

دانلود نرم افزار ایتبز 2016 – کرک ایتبز 2016
– CRACK ETABS 2016 – ETABS 2016 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , , , , , , , | 1 Comment


دانلود نرم افزار CSI SAFE 2016 v16.0.1

دانلود نرم افزار طراحی فونداسیون و دال SAFE 14.2.0 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , , | Leave a comment


 

دانلود نرم افزار Tekla Structures 2018 / 2017 + Environments

دانلود نرم افزار تکلا استراکچرز و شاپ دراوینگ – تکلا استراکچر 2016
TEKLA STRUCTURES 2018
TEKLA STRUCTURES 2017
تکلا استراکچر 2017
تکلا استراکچرز 2018 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment


دانلود نرم افزار CSI SAP2000 Ultimate 20.1.0

SAP 19.1.1
دانلود نرم افزار قدرتمند SAP 18.1.1 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود نرم افزار CSI Perform-3D 6.0.0

نرم افزار پرفورم
دانلود نرم افزار PERFORM 3D ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | 12 Commentsدانلود نرم افزار آباکوس ABAQUS 2017

دانلود نرم افزار آباکوس 2016 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | 1 Comment


دانلود نرم افزار ANSYS 17

دانلود نرم افزار انسیس 17 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود نرم افزار Structural Detailing 2015 SP1

دانلود نرم افزار نقشه کشی Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 SP1 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود AUTOCAD 2018

دانلود نرم افزار قدرتمند نقشه کشی اتوکد 2018 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , , | 2 Comments


دانلودنرم افزار SeismoSignal v5.1.0

دانلود نرم افزار سیسمو سیگنال 5.1 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود نرم افزار MATLAB R2017a Win64/Linux64

MATLAB 2017
MATLAB 2016
دانلود نرم افزار قدرتمند برنامه نویسی متلب 2016 ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود رایگان نرم افزار LS-Dyna 971 R7.0.0

دانلود نرم افزار LS DYNA ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | 2 Comments


دانلود نرم افزار OPENSEES

دانلود نرم افزار OPENSEES ادامه مطلب …

Posted in دانلود نرم افزار | Tagged , | Leave a comment


دانلود ADAPT Builder 2015 v1.0.0.4065 x86/x64

دانلود ADAPT Builder 2015.0 v1.0.0.4065 x86/x64 ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دانلود Bentley STAAD.Pro V8i SS6 v20.07.11.45 + Foundation V8i

دانلود Bentley STAAD.Pro V8i SS6 v20.07.11.45 + Foundation V8i ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دانلود Bentley WaterCAD + WaterGEMS V8i (SELECTseries 6)

Bentley WaterCAD + WaterGEMS V8i ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دانلود Bentley MicroStation V8i (SELECTseries 3) v08.11.09.714

دانلود Bentley MicroStation V8i (SELECTseries 3) v08.11.09.714 ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دانلود Bentley RAM Structural System V8i – v14.07.01.01

دانلود Bentley RAM Structural System V8i – v14.07.01.01 ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


CSI Bridge 18.1.1 Build 1228 Advanced آناليز و طراحی لرزه ای انواع پل

CSI Bridge 18.1.1 Build 1228 Advanced آناليز و طراحی لرزه ای انواع پل ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دانلود 2015 , Tekla Structural Designer 2017 v17.0.0.37

Tekla Structural Designer 2017
دانلود Tekla Structural Designer 2015 v15.0.0.40 ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment