محاسبات سازه

 

 

طراحی سازه های فولادی LRFD

نکات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , , | دیدگاه‌ها برای طراحی سازه های فولادی LRFD بسته هستند


الزامات طرح لرزه ای

طرح لرزه ای سازه های فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای الزامات طرح لرزه ای بسته هستند


 

کنترل صلبیت سقف در ETABS

کنترل صلبیت سقف در ایتبز 2015 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای کنترل صلبیت سقف در ETABS بسته هستند


مقایسه روشهای تنش مجاز و حدی

فایل روش های تنش مجاز ASD و روش حالت حدی LRFD مقایسه شده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , , | دیدگاه‌ها برای مقایسه روشهای تنش مجاز و حدی بسته هستند


طراحی کامل سازه فلزی

در این فایل تمام نکات در طراحی سازه فلزی و سقف کامپوزیت و همچنین طراحی فونداسیون مطابق با آئین نامه های 1392 گفته شده است. با نرم افزار های ETABS 2013 , SAFE 12 : ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای طراحی کامل سازه فلزی بسته هستند


طرح لرزه ای سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه های فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای سازه های فولادی بسته هستند


نکات طبقه نرم

آیین نامه طبقه نرم ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای نکات طبقه نرم بسته هستند


کنترل دریفت – پیچش و پریود

دریفت و پریود و پیچش سازه در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای کنترل دریفت – پیچش و پریود بسته هستند


ایتبز پیشرفته

نکات پیشرفته در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ایتبز پیشرفته بسته هستند


تنظیمات روش LRFD در ایتبز

تنظیمات روش LRFD در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تنظیمات روش LRFD در ایتبز بسته هستند


ترسیم هلال در ایتبز

ترسیم هلال در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ترسیم هلال در ایتبز بسته هستند


مرکز جرم و سختی

مرکز جرم و سختی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای مرکز جرم و سختی بسته هستند


طراحی آسانسور در ایتبز و سیف

طراحی آسانسور در ایتبز و سیف ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی آسانسور در ایتبز و سیف بسته هستند


کنترل 25 درصد نیروی زلزله در سیستم دوگانه

کنترل 25 درصد نیروی زلزله در سیستم دوگانه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای کنترل 25 درصد نیروی زلزله در سیستم دوگانه بسته هستند


آموزش نرم افزار SAFE 12

آموزش نرم افزار SAFE 12 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار SAFE 12 بسته هستند


طراحی پی گسترده با SAFE

طراحی پی گسترده با SAFE ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای طراحی پی گسترده با SAFE بسته هستند


محاسبه طول مرزی دیوار برشی

محاسبه طول مرزی دیوار برشی با ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای محاسبه طول مرزی دیوار برشی بسته هستند


دیوار برشی در ETABS

دیوار برشی در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دیوار برشی در ETABS بسته هستند


طراحی دیوار برشی U شکل در ETABS

طراحی دیوار برشی U شکل در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی دیوار برشی U شکل در ETABS بسته هستند


نکات کاربردی بتنی در نرم افزار ETABS

نکات کاربردی در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای نکات کاربردی بتنی در نرم افزار ETABS بسته هستند


ترکیب بارها و حالات بار

فایل ترکیب بارها و حالات بار استاتیکی : ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ترکیب بارها و حالات بار بسته هستند


تطبیق مبحث دهم با ETABS

تطبیق مبحث دهم با ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تطبیق مبحث دهم با ETABS بسته هستند


طراحی اتصال صلب

آموزش طراحی اتصال صلب مطابق با آیین نامه 1392 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی اتصال صلب بسته هستند


اشکالات اجرای سازه بتنی

اشکالات اجرای سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اشکالات اجرای سازه بتنی بسته هستند


تمام نکات درباره P-delta

تمام نکات درباره P-delta ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تمام نکات درباره P-delta بسته هستند


تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش جدید

تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش جدید ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش جدید بسته هستند


انواع سیستم مقاومتی سازه

انواع سیستم مقاومتی سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای انواع سیستم مقاومتی سازه بسته هستند


دیوار برشی بتنی در سازه فلزی

دیوار برشی بتنی در سازه فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دیوار برشی بتنی در سازه فلزی بسته هستند


سمینار اتصالات پیچی

سمینار اتصالات پیچی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سمینار اتصالات پیچی بسته هستند


طراحی تیر کامپوزیت

طراحی تیر کامپوزیت ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی تیر کامپوزیت بسته هستند


معرفی کامل سیستم باربر سازه

معرفی کامل سیستم باربر سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای معرفی کامل سیستم باربر سازه بسته هستند


راهنمای انجام پروژه فولاد و بتن

راهنمای انجام پروژه فولاد و بتن ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای راهنمای انجام پروژه فولاد و بتن بسته هستند


نحوه ترسیم تیر ریزی

نحوه ترسیم تیر ریزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای نحوه ترسیم تیر ریزی بسته هستند


طراحی لرزه ای بتنی

طراحی لرزه ای سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی لرزه ای بتنی بسته هستند


دستورالعمل بارگذاری

دستورالعمل بارگذاری سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دستورالعمل بارگذاری بسته هستند


سیستم یوبوت

سیستم یوبوت ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای سیستم یوبوت بسته هستند


الزامات تکمیلی طراحی سازه فولادی

الزامات تکمیلی طراحی سازه فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای الزامات تکمیلی طراحی سازه فولادی بسته هستند


طراحی سازه های فولادی به روش حدی

طراحی سازه های فولادی به روش حدی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی سازه های فولادی به روش حدی بسته هستند


طراحی قاب بادبندی ویژه

طراحی قاب بادبندی ویژه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی قاب بادبندی ویژه بسته هستند


بهسازی سازه بتنی

بهسازی سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای بهسازی سازه بتنی بسته هستند


تحلیل خرپا با SAP

تحلیل خرپا با SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تحلیل خرپا با SAP بسته هستند


تعیین پارامترهای خاک

تعیین پارامترهای خاک ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تعیین پارامترهای خاک بسته هستند


آموزش نرم افزار سیسموسیگنال

آموزش نرم افزار سیسموسیگنال ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار سیسموسیگنال بسته هستند


طرح لرزه ای به زبان فارسی

طرح لرزه ای به زبان فارسی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای به زبان فارسی بسته هستند


راهنمای ماشین حساب کلاس پد

راهنمای ماشین حساب کلاس پد ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | دیدگاه‌ها برای راهنمای ماشین حساب کلاس پد بسته هستند


دال های پیش تنیده

دال های پیش تنیده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دال های پیش تنیده بسته هستند


دفترچه محاسبات پل عابر پیاده

دفترچه محاسبات پل عابر پیاده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دفترچه محاسبات پل عابر پیاده بسته هستند


دیوار برشی فولادی

دیوار برشی فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دیوار برشی فولادی بسته هستند


اتصالات قاب خمشی

اتصالات قاب خمشی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای اتصالات قاب خمشی بسته هستند


تعیین ضریب نامعینی

تعیین ضریب نامعینی سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تعیین ضریب نامعینی بسته هستند


طرح لرزه ای سازه

طرح لرزه ای سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای سازه بسته هستند


ترسیم المان منحنی در ایتبز

ترسیم المان منحنی در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ترسیم المان منحنی در ایتبز بسته هستند


طرح لرزه ای بادبند همگرا

طرح لرزه ای بادبند همگرا ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای بادبند همگرا بسته هستند


طرح لرزه ای بادبند واگرا

طرح لرزه ای بادبند واگرا ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای بادبند واگرا بسته هستند


طرح لرزه ای اتصالات فولادی

طرح لرزه ای اتصالات فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طرح لرزه ای اتصالات فولادی بسته هستند


ترکیب بارهای روش حدی فلزی

ترکیب بارهای روش حدی فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ترکیب بارهای روش حدی فلزی بسته هستند


شکل پذیری سازه های فولادی

شکل پذیری سازه های فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای شکل پذیری سازه های فولادی بسته هستند


آموزش نرم افزار SAP

دانلود فایل آموزش تصویری نرم افزار سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | 1 Comment


مدلسازی پل در SAP

فایل مدلسازی پل در سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدلسازی پل در SAP بسته هستند


آموزش نرم افزار سیف SAFE

فایل آموزش نرم افزار سیف SAFE (مراحل طراحی پی ) ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار سیف SAFE بسته هستند


آموزش نرم افزار SAFE

دانلود آموزش نرم افزار سیف SAFE (تشریح منوهای نرم افزار) ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار SAFE بسته هستند


مدلسازی بادبند BRB در ایتبز 2015

آموزش مدلسازی بادبند BRB در ETABS2015 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدلسازی بادبند BRB در ایتبز 2015 بسته هستند


طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB

طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB بسته هستند


ساخت مقاطع با SD SECTION

ساخت مقاطع با SD SECTION ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای ساخت مقاطع با SD SECTION بسته هستند


نکات مدلسازی مبحث ششم 1392

نکات مدلسازی مبحث ششم 1392 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای نکات مدلسازی مبحث ششم 1392 بسته هستند


طراحی دیوار برشی در ETABS

طراحی دیوار برشی در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای طراحی دیوار برشی در ETABS بسته هستند


کنترل تغییر مکان سازه بتنی در ایتبز

مراحل گام به گام کنترل تغییر مکان نسبی سازه بتنی در ایتبز ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای کنترل تغییر مکان سازه بتنی در ایتبز بسته هستند


محاسبات سقف تیرچه بلوک

محاسبات سقف تیرچه بلوک ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | 1 Comment


دلیل‌نیاز‌به ‌طراحی‌ لرزه‌ای براساس تغییرمکان

دلیل‌نیاز‌به ‌طراحی‌ لرزه‌ای براساس تغییرمکان ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای دلیل‌نیاز‌به ‌طراحی‌ لرزه‌ای براساس تغییرمکان بسته هستند


تفسیر آیین نامه 2800

تفسیر آیین نامه 2800 و استفاده آن در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای تفسیر آیین نامه 2800 بسته هستند


مدلسازی انواع پل در SAP

مدلسازی انواع پل بتنی و فولادی در سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدلسازی انواع پل در SAP بسته هستند