طراحی کامل سازه فلزی

 

در این فایل تمام نکات در طراحی سازه فلزی و سقف کامپوزیت و همچنین طراحی فونداسیون مطابق با آئین نامه های 1392 گفته شده است. با نرم افزار های ETABS 2013 , SAFE 12 :دانلود فایل