طراحی اتصال با مقطع کاهش یافته RBS

 

کتاب زیر درباره طراحی ، نکات آیین نامه  اتصال با مقطع کاهش یافته RBS و نحوه مدلسازی آن در نرم افزار ETABS 2015 میباشد. کتاب در 55 صفحه است و توصیه میکنم حتما مطالعه فرمایید.


دانلود فایل