کتاب طراحی سازه های بتن آرمه

 

در این کتاب نکات ، خلاصه و تفسیر نکات آیین نامه مبحث دهم آمده است و در آخر نحوه استفاده از نرم افزار ETABS 2015 در طراحی سازه های بتن آرمه نوشته شده است. این کتاب در 139 صفحه نوشته شده و زحمات زیادی برای جمع آوری مطالب آن کشیده شده است. دانلود این کتاب را به شما عزیزان پیشنهاد میکنم.


دانلود کتاب