طراحی دیوار برشی فولادی

خلاصه ای از آموزشهای این محصول:

  • آشنایی و استفاده از دیوار برش فولادی
  • آشنایی با المان های دیوار برشی فولادی
  • بررسی ضوابط آیین نامه آمریکا برای دیوار برشی فولادی
  • انواع مدل سازی دیوار در ایتبز
  • طراحی دیوار برشی فولادی
  • کنترل های آیین نامه ای
  • مروری بر طراحی دستی دیوار برشی فولادی
مدرس: ایمان نخعی
زمان انتشار: در حال آماده سازی